NLP Bireysel

NLP:

Neuro Linguistic Programming (Duyu Dilbilimsel Programlama) Zihni Kullanma Klavuzudur. Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve tüm bunları nasıl değiştireceğimizi inceleyen alandır.

NLP bir davranış biçimidir, bir yöntem, bir teknolojidir. Kişisel olarak zenginleşmeyi, kişiler arasında ilişkilerde ve iş yaşamında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar. Davranış değişikliği yapabilmeyi, sorunları yaratan nedenleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar. NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama) öğrenme-öğretme yöntemi olarak yeni çağın dinamiklerini yakalamış aktif, uygulanabilir, yüksek başarılar sağlayabilir, sonuç alınabilir bir eğitim programıdır. NLP, dünyada birçok saygın üniversitede, yüzlerce Enstitü’de uzmanlar yetiştiren, üzerinde akademik araştırmalar yapılan, eğitim sistemlerinde performans arttırıcı bir yöntem olarak davranış değişikliği yaratan, saygı gören bilimsel bir yöntemdir.

NLP şu önermeleri daha baştan kabul eder:

“Kişi, tam ve bütündür”

“Kişi sonuçlandırmak istediği her konuda içsel kaynaklara sahiptir.”

“Bir insan için mümkün olan, her insan için mümkündür. Biri başardıysa, sen de başarabilirsin”

NLP Danışmanlık hizmeti alarak,  “halletmeyi”, “sonuçlandırmayı” düşündüğünüz herhangi bir konuda çözüm yaratacaksınız.
 

NLP Danışmanlık Konuları:

 • Olumsuz duyguların silinmesi, geçmişin yüklerinden kurtulma. 
 • Alışkanlık değiştirme : Sigarayı bırakma, yeme alışkanlığı ve kilo sorunları, zaman kullanımı, 
 • İletişim çatışmaları. 
 • Özgüven 
 • Hedef belirleme
 • Hedef odaklı çalışmak
 • Sınava hazırlık 
 • Motivasyon artırma
 • Psikosomatik sorunları. (Tırnak yeme, tik, diş gıcırdatma vb.) 
 • Karar verme süreçleri
 • Fobiler