Koçluk

Koçluk seansları, koçla müşterisi arasında etik ilkelere dayalı ve profesyonel bir süreçtir. Koçlarla birebir yapılan her bir görüşme bir seanstır. Müşteri ve koç bir konuya odaklandığında bir ya da birkaç seanslık bir çalışma sürecine başlarlar.
 
Benim bir sorunum var…..”

Kişisel gelişim ve çözüm arayışları için koçlarla çalışmak mümkündür. Koçluk seansları, kişilerin çözüme ulaşmak için kendi içlerinde varolan kaynaklarını harekete geçirdikleri bir süreçtir.  Koçla yapılan görüşmeler, kişinin kendi kendine ilham verdiği ve sonucunda köklü çözümlere ulaştığı önemli çalışma zamanlarıdır.

 

Benim bir hedefim var…”

Bireysel koçluk çalışmalarının yanı sıra üst düzey yöneticiler de yetkinliklerini arttırmak için koçlarla çalışmaktadırlar. Genellikle yöneticiler, ulaşmak istedikleri hedeflere yönelik harekete geçmeyi kolaylaştırmak, içinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirebilmek ve daha etkin bir yönetim performansı sergilemek için koçlarla çalışırlar. Koç, üst düzey yöneticinin vizyon, strateji geliştirme ve karar verme süreçlerinde önemli bir yol arkadaşıdır.


Kurumsal çalışma

Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, çeşitli kurumlara ve şirketlere yönelik kurumsal koçluk eğitimleri programlamakta ve vermektedir. Kurum ve şirket yöneticilerinin koçluk becerileri geliştirmeleri, istedikleri sonuca etkili ve hızlı bir biçimde ulaşmalarını sağlar. Koçluk disiplini yeni yönetim anlayışları ile paralel gelişim göstermek isteyen her yönetim grubunun ihtiyaç duyduğu bir destek güç haline gelmiştir. Yöneticilerin koçluk yaklaşımında olması kurumların ve şirketlerin gerçek potansiyellerini harekete geçirmesini sağlar. Koçluk becerilerine sahip yöneticilerle çalışmanın en kolay yolu, yönetim gruplarının birarada koçluk eğitimi almasıdır. Kurumsal koçluk eğitimleri kurum ve şirketlerin beklenti ve hedeflerine uygun biçimde uyarlanarak da sunulabilmektedir. şirketlere yönelik kurumsal koçluk eğitimleri programlamakta ve vermektedir.