Yönetici Koçluğu

Koçluk disiplini yeni yönetim anlayışları ile paralel gelişim göstermek isteyen her yönetim grubunun ihtiyaç duyduğu bir destek güç haline gelmiştir. Yöneticilerin koçluk yaklaşımında olması kurumların ve şirketlerin gerçek potansiyellerini harekete geçirmesini sağlar.

Bütünü görmek, doğru karar ve stratejiler, yüksek performans, yaratıcı bakış açılan, fark yaratan yaklaşımlar için koçluk yöntemi yeni, etkili ve dinamik bir anlayıştır.

Özel yaşam- iş yaşamı dengesini tatminkar biçimde oluşturmak ister misiniz?

  • Performansınızı arttırmak, enerjiniıi çoğaltmak nasıl mümkündür?
  • Güçlü yönlerinizi daha da arttırmak, gelişmeye açık yönleriniz üzerinde çalışmak kariyerinize nasıl bir değer katardı?
  • Odaklanmanızı ilerletmek, konsantrasyonunuzu yükseltmek, sizin iş verimliliğinizi nasıl arttırırdı? Bunun iş tatminize katkısı ne olurdu?
  • Doğru zaman planı yaptığınız takdirde yaşamınıza değer katacak, denge yaratacak, tatmin sağlayacak neler yapmak isterdiniz?
  • Serbest zihin (berrak bir zihin) içinde doğru kararlar vermek, sezgisel zeka yeteneğini geliştirmek, işinizin değerini kaç kat arttırırdı?
  • Değişim dinamiklerine hızla uyumlanmak ve fark yaratan bakış açıları geliştirmek size ne gibi faydalar sağlardı?
  • Bugün kariyer planınızın çıtasını bir kaç adım daha yükseltiyor olsadınız hangi kararları alır, neleri farklı yapardınız ?
  • Nelere ne kadar hazırsınız?
     
Hedeflerini gözden geçirmek,yeni hedefleri akılcıl biçimde yapılandırmak, kontrol gücünüzü arttırmak ve sizi daha ileri taşımak konusunda birlikte neler yapabiliriz.