Singapur Matematiği Eğitmenliği Sertifika Programı

Singapur Matematiği Eğitmenliği Sertifika Programı

Matematik evrensel bir dildir,konular değişmez öğretilen yöntem ve teknikler farklıdır.

Singapurlu öğrenciler, yapılan uluslararası sınavlarda ilk üçte yer almaları sebebiyle sistem önem kazanmıştır. Matematiği öğretirken izledikleri yöntem ve tekniklerin ülkemizde uygulanan sistemden farklı olduğu anlaşılmıştır.

Singapur matematik sistemi eğitim programı içinde, sistemde kullanılan araç ve gereçleri kullanarak bu eğitimi uygulamalı olarak alacaksınız.

Bu sistem sayesinde matematiği seven ve daha kolay anlayan bireyler ile daha başarılı sınıflar oluşturmanızı sağlayacak.

Ülkemizde matematik dersi birçok öğrenci ve velinin korkulu rüyasıdır. Bu sonucu doğrularcasına  YGS, LYS ve orta öğretim sınav sonuçlarında matematik başarı oranı oldukça düşüktür.

İlkokul döneminde başlayan matematiksel kavramları tam olarak algılayamama nedeni ile matematik sorularını yapamama, çocukların Matematiğe karşı özgüveninin azalmasına yol açmaktadır. Böylece “ben matematiği yapamam, matematik zor” inancı oluşmaktadır.

Uluslararası sınavlarda Türkiye, sıralamalarda en sonlarda yer almaktadır. Öte yandan bu sınavlarda başarı elde eden Singapurlu öğrencilerin bu başarıyı nasıl elde ettikleri birçok ülkenin ilgi konusu olmuştur. Singapur Matematiği Sistemini kendi matematik sistemi içine adapte eden ülkelerde ise matematik başarısı artmıştır.

Bu eğitimle birlikte;

Sizin var olan matematik bilginizi Singapur matematiğinde kullanılan pratik yöntemleri uygulayarak ve öğrenerek matematiği  kolaylaştırmaktır.

Singapur Matematik Sisteminde ezbere matematik yapılmamaktadır. Öncelikle matematiksel objeler kullanılarak çocuğun temel kavramları anlaması  amaçlanmaktadır. Bununla ilgili görseller kullanılmaktadır. Görsel materyallerden sonra somut ve sonrasında soyut işlemlere geçilmektedir.

Singapur matematik sisteminde matematik araç ve gereçleri soyut kavramları somutlaştırır ve böylece öğrencinin en iyi şekilde öğrenmesi gerçekleşir.

Sistemde yer alan somut matematiksel kavramları kullanmayı öğretir.

Hem temel işlemlerde, hem de problemlerde pratik yöntemleri derslerinizde nasıl kullanacağınızın pratiğini  verir.

Bu sistemle birlikte temel matematiksel kavramları çocuklar öğrenir, ezberlemez.

Problem çözme yetenekleri gelişir.

Bir konu üzerinde bol pratik yaptıkları için o konu üzerinde uzmanlaşırlar.

Matematiksel düşünme yetenekleri gelişir.

Matematik evrensel bir dil olduğu için bu sistemi alan öğretmenler derslerinde bu uygulamaları rahatlıkla yaptırabilirler.

Öğrenmesi ve öğretmesi kolay.

Her düzeydeki çocuk kolayca anlar ve uygular.

Dersi sevmeye başlayacakları için öğrenci ile iletişiminiz de kolaylaşır.

Altyapısı sağlam olan bu çocukların gelecekteki başarısının da temelleri sağlam olacaktır.

Zoru kolayca başaran bu çocuklar hayat karşısında da daha sağlam durur ve zorluklar karşısında pratik çözümler üretmeyi bilirler.

 

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Tarihleri

İzmir: 21-22 MAYIS 2016