Okul Öncesi Egitim Koçluğu Sertifika Programı

Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programı

Okul Öncesi Koçluk Sertifika Programı; okul öncesi alanında çalışan öğretmenler ve ebeveynler için hazırlanmıştır. 5-6 yas çocuklarının iletişim dili ve algısına seslenen, koçluk yöntem ve tekniklerini içeren, bir eğitim programıdır.

Eğitim programı içindeki tüm oyunlar; evrensel değerlere göre tasarlanmış, güçlü iletişim yöntemlerini içerir.
 

Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifika Programının Amacı;

• Okul Öncesi eğitim sisteminde anaokul öğretmenlerinin çocuk ve ebeveynlerle iletişim-ilişkilerini koçluk

yöntemleri ile güçlendirmek,

• Okul öncesi eğitiminde beyin gelişimini destekleyen, oyun yolu ile güçlü iletişim ve ilişkilerin temelini atmak,

• Çocuklarına koçluk yapabilen anne-baba bilincini geliştirebilmek,

• Çocuklar için özel olarak hazırlanan koçluk oyunu ile aktif öğrenme sağlamak,

• Anne –babanın çocuklarına nasıl daha iyi bir yol arkadaşı olabileceklerini kendilerine buldurtmak,

• Özgüvenli ( Aile ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen),

• Öz değerlerinin farkında olan

• Öz sorumluluklarının bilincinde olan

• Öz yeterlilik gücüne sahip bireyler yetiştirebilmek.

1.Modül

Çocuklarla İletişimde

Çözüm Odaklı Koçluk

Süre: 4 gün / 1.Modül toplam: 28 saat

2.Modül

Okul Öncesi İçin Koçluk Oyunları 5-6 çocuğa yönelik geliştirilmiş koçluk yöntem ve tekniklerinin kullanildiği  oyun tasarımları

Süre: 3 gün

2 Modül toplam: 21 saat

Eğitmenle toplam süre: 49 saat, ödev ve uygulamalarla

Toplam süre: 60 saat
 

Sertifikasyon: Okul Öncesi Eğitim Koçluğu Sertifikası

• Hayal gücünü etkin kullanabilmek

• Kendini takdir etme-Özgüven

• Kelimelerin sihirli dünyasını fark etmek

• Değerler farkındalığı

• Bilgisayarı doğru kullanma bilinci geliştirmek

• Pozitif bakış açısı geliştirmek

• Mutluluk odağında pozitif psikoloji yaratmak

• Okul Öncesi koçluk nedir, nasıl uygulanır?

• Koçluk sonrası kazanımlar nelerdir?

• Çocuk beyni nasıl algılar?

• Zihin ekranı yöntemi

• Güçlü sorular sormak

• Uyum-güven oluşturma

• Mıknatıs yaklaşımı ne demektir?
 

Çocuk üzerindeki etkisi nedir?

• Çocukları dinlemek

• Çocuklarımızı dinleme teknikleri

• Çocuklarımızın davranışlarını anlama,dönüştürme

• Davranış yapılandırma

• Yaşanılan bir durum karşısında birlikte çözüm yolları

bulma

• Olumsuz davranışı olumlu davranışa dönüştürme

• Öfke kontrolü

• Eski kuşak ebeveyn-Yeni kuşak ebeveyn- Koç ebeveyn

davranış modelleri

• Çocuklara ayrılan zaman nasıl olmalı?

• Çocuklarla iletişim çatışmalarını yönetmek

• Okul döneminden keyif alabilmek
 

Kimler Katılabilir?

• Okul öncesi Anaokulu-Kreş öğretmen ve yöneticileri

• Ebeveynler anne/babalar

• Profesyonel koçlar

Eğitim Süresi

60 saat