95 saat YOGA ALLIANCE onaylı
Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı
"Onlıne Eğitim"

Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler.

Eğitim Takvimi

ÇOCUK YOGASI EĞİTMENLİĞİ 1. MODÜL ONLINE VE ÖRGÜN EĞİTİM TAKVİMİ (4 GÜN)

Haziran (Online) 29-30 Haziran, 6-7 Temmuz  2024


ÇOCUK YOGASI EĞİTMENLİĞİ 2. MODÜL ONLINE EĞİTİM TAKVİMİ (6 GÜN) 

Temmuz (Online) 13-14, 20-21, 27-28 Temmuz 2024
Eylül (Online) 4-15, 21-22, 28-29 Eylül 2024

TÜRKİYE'nin YOGA ALLIANCE onaylı İLK Çocuk Yogası Okulu ve Eğitmeni

ALPER BAYRAKTAR liderliğinde

Yeni Bir Meslek

YOGA ALLIANCE ONAYLI ÇOCUK YOGASI EĞİTMENLİĞİ ULUSLARARASI SERTİFİKA PROGRAMI "ONLINE EĞİTİM"

Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler. Doğayı ve hayvanları; yoga duruşları, nefes egzersizleri, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları ile daha doğru bir şekilde tanımaya ve anlamaya başlarlar. Böylelikle gözlem yetenekleri gelişir, kendi istek ve ihtiyaçlarını fark ederek beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde yol alırlar.

YOGA ALLIANCE onaylı 95 saat Çocuk Yogası Eğitmenlik Eğitimi içeriği:

 • 2-15 yaş arası çocuk ve ergen gelişiminin önemli noktaları
 • Çocuk ve ergenlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçleri
 • Her yaş grubunun özelliklerine göre ders planı oluşturma
 • Yoga duruşlarının (asana) çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Nefes egzersizlerinin ve pranayama çalışmalarının çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Çocuklar ve ergenler için konsantrasyon, meditasyon ve gevşeme teknikleri
 • Çocuk yogası derslerinde kullanılabilecek oyunlar
 • Çocuk yogası derslerinde uygulanabilecek sanat ve müzik çalışmaları
 • Yoga ve Hint mitolojisi
 • Hikayeler ve masallar ile yoga
 • Çocuk yogasında 5 elementin kullanımı
 • Çakralar ve çocuk yogası
 • Çocukların ve ergenlerin Gunalarına göre ders planı hazırlama ve davranış modelleri
 • Yoga’nın temelini oluşturan Yama ve Niyama
 • Yaş gruplarına göre ders temaları oluşturma
 • Yaş grubuna göre öğretme metotları
 • Grup dinamiğini sağlama
 • Felsefe ve etik kurallar

*YOGA ALLIANCE onaylı Uluslararası Çocuk Yogası Eğitmenlik Sertifikası alabilmek için kursiyerlerin 1. ve 2. Modülü tamamlayıp ödevlerini en geç 1 yıl içerisinde teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

95 Saat Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı

Mezun Görüşleri
Eğitim Başvuru Formu